Pla de formació

Formació sobre la gestió educativa local

Avui ha començat el curs "Instruments per a la millora dels processos de gestió educativa municipals", promogut des d'Educació de la Diputació de Barcelona, i adreçat a tècnics municipals d'educació de nou municipis de la demarcació. Aquesta acció formativa ha estat una demanda explícita dels ajuntaments.  

L'objectiu d'aquest curs semipresencial, de 32 hores de durada, és disposar, des de l'àmbit tècnic d'educació, d'una mirada global sobre els procediments administratius; adquirir una mirada tècnica i alhora administrativa per contextualitzar millor el treball i cercar estratègies que facilitin el pont entre la metodologia de treball tècnic educatiu amb la metodologia de treball juridicoadministratiu.

Veure notícia original.

Actualitat jurídica en l'àmbit educatiu

Una cinquantena de tècnics municipals de 38 ens locals de la demarcació van començar dijous dia 26 de febrer la primera sessió del curs "Interpretació de l'actualitat jurídica en l'àmbit educatiu", amb l'objectiu de reflexionar i debatre sobre la reforma de l'impost de societats i sobre la figura de la subrogació en les noves licitacions de les escoles bressol.

Veure notícia original

Més del 60% de directores/ors d'escoles bressol municipals s'han format amb la Diputació

Foto: Diputació de BarcelonaEls darrers quatre anys, 197 directors d'escoles bressol municipals de la demarcació de Barcelona han participat en el programa de direcció d'escoles bressol, el que representa un 63,3% del total de les 311 direccions dels centres de gestió directa. Aquesta és una acció formativa de la Diputació amb la qual es vol contribuir a millorar el perfil de gestió d'aquests professionals. 

Veure notícia original.