Orientació

El paper de les famílies en l'orientació acadèmica i professional (article)

Quin paper tenen els pares en l'orientació acadèmica i professional en el segle XXI? En aquest reportatge, alguns professionals en actiu de l'orientació acadèmica ens expliquen la seva experiència durant el procés. Quina influència tenen les famílies en la presa de decisions sobre el futur acadèmic i professional? De quins recursos disposen a l'hora d'orientar els joves?