Orientació

El suport a projectes innovadors en la Formació Professional s'estén a tots els municipis de la demarcació

La Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona han signat un conveni amb la Fundació Barcelona FP per donar suport a projectes innovadors en centres educatius de formació professional. La convocatòria d’ajuts econòmics té com a objecte impulsar entorns docents que fomentin experiències innovadores. L’objectiu consisteix en la promoció de la millora del sistema de formació professional inicial i la innovació en la metodologia docent i didàctica, a través de processos d’ensenyament i aprenentatge de qualitat i en entorns favorables per al seu desenvolupament.

Curs d'Orientació personalitzada, instruments i estratègies

Encara resten places disponibles del curs Instruments i estratègies per a l'orientació personalitzada

Fins al 6 de novembre teniu temps per fer la inscripció.

Infoedu 07: La maleta de les famílies

Ja s’ha publicat l’InfoEdu 07 dedicat al projecte  "La maleta de les famílies"  que ens ofereix dades sobre el seu primer curs de desenvolupament.                   

Destaca que les famílies valoren de forma molt positiva la seva participació en activitats d'orientació.

Aquest projecte pilot forma part del Pla Pilot d'Orientació i està adreçat a pares i mares d'alumnes de 4rt d'ESO. Té l'objectiu d'orientar les famílies en el procés d'acompanyament dels seus fills, en la tria d'itinerari educatiu i professional, que comporta la transició cap els estudis postobligatoris.

Accions d'orientació, a les escoles municipals de persones adultes

Educació de la Diputació ha presentat el treball "Les accions d'orientació a les escoles municipals de persones adultes", en què es presenten deu aspectes a tenir en compte en dissenyar accions d'orientació acadèmica i professional, entre els quals treballar la motivació. És el resultat de la tasca realitzada per una vintena de professionals de catorze ens locals de la demarcació. 

El paper de la Formació Professional en la lluita contra l'abandonament escolar prematur

El Centre Europeu de la Formació professional (CEDEFOP) acaba d'emetre una nota informativa sobre el paper de la formació professional en les estratègies contra l'abandonament escolar prematur en l'àmbit europeu.

La Diputació de Barcelona coordina la definició europea de "ciutat orientadora"

En el marc de les activitats del projecte europeu Guiding Cities, la Diputació de Barcelona és l'encarregada de coordinar la definició del model de "ciutat orientadora" per reduir l'abandonament escolar prematur, sota el convenciment que aquest no es pot combatre només a les aules. 

El primer pas per definir aquest model ha estat compartir una visió alineada amb l'objectiu del projecte. En aquest sentit, la "ciutat orientadora" es concep com una ciutat que promou l'articulació de tots els serveis i recursos d'orientació que existeixen en un determinat context local per fer front a les necessitats de prevenció, intervenció i compensació de l'abandonament escolar prematur.

Un segon pas per definir el model ha estat identificar els paràmetres o dimensions més rellevants de la "ciutat orientadora" en termes de qualitat i innovació, eficiència i transferabilitat a d'altres contextos: governança i coordinació, accessibilitat i coneixement dels serveis, metodologies de provisió, mesures i perfils, objectius i necessitats, competències dels professionals, marc comú i estàndards de qualitat i avaluació de l'acompliment i l'eficiència.

Veure notícia original

Resultat del suport a fires i jornades d'orientació 2015

Ja s’ha publicat l’InfoEdu amb els resultats de l’oferta de recursos  per a fires i jornades d’orientació.

El PEC de Vic es fa resò de la valoració de la primera fase d’implementació del projecte “La maleta de les famílies”

El passat divendres dia 3 de juliol tècnics i tècniques de l’Àrea d’educació de vuit Ajuntaments de la demarcació de Barcelona i de la Diputació de Barcelona, es van reunir per fer un balanç de la primera fase d’implementació del projecte pilot La maleta de les famílies que, en el cas de Vic, ha estat acollit per dos

Reportatge al diari ARA sobre l'experiència de "La maleta de les famílies"

El passat dia 4 de juliol, el diari ara, va publicar un reportatge sobre l'orientació educativa a adolescents. 

L'experiència pilot "La maleta de les famílies", impulsada per la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona, és el nucli del reportatge, en què es recullen valoracions de diferents actors implicats

El reportatge fa una síntesi dels plantejaments del programa i una aproximació a diferents aspectes en què s'està treballant en tres municipis: Terrassa, Castelldefels i Granollers.

Accés al reportatge

Quin valor aporten les xarxes socials a l'orientació?

Begoña Gros, professora de la UB experta en educació i tecnologies digitals i Màrius Martínez, professor del Departament de Pedagogia Aplicada, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), dialoguen al voltant de l'ús de les xarxes socials en els processos d'orientació educativa i professional.
Ambdós experts comparteixen la docència de l'acció formativa Orientació 3.0: xarxes socials i entorns virtuals que, enguany, tindrà lloc els dies 1, 8, 15, 22 i 29 d'octubre.

See video