normativa

S’aprova la llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya

La llei  13/2015, del 9 de juliol, publicada al DOGC Núm. 6914 de 16.7.2015, deroga  en la seva totalitat l’anterior, vigent des del 2002 (la Llei 17/2002, del 5 de juliol)

En aquesta nova llei destaca el paper clau que s’atorga a la  concertació territorial i social,   i a la col·laboració amb l’administració local:

El Govern de la Generalitat aprova el Pla estratègic de transparència 2015-2017 que conté mesures de suport als ens locals

L'ACORD GOV/107/2015, de 7 de juliol, aprova el Pla estratègic de polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya 2015-2017. I ha estat publicat al DOGC Núm. 6909  de 9.7.2015.