Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa

Francesco Tonucci i la LOMCE

Aquí trobareu un vídeo d'una entrevista al prestigiós pedagog Francesco Tonucci. El tema tractat en l'entrevista és la LOMCE. S'hi troben forces elements interessants per la reflexió.

See video