inserció laboral

Estudi "Prospectiva de necessitats d'ocupació i formació a la RMB (2015 i 2020)"

El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona ha presentat l’estudi "Prospectiva de necessitats d'ocupació i formació a la RMB (2015 i 2020)". L’estudi aporta dades estratègiques de les tendències del mercat de treball a la regió amb l’objectiu de contribuir a adaptar l’oferta formativa a les futures demandes d’ocupació. L'estudi pronostica que els cicles de formació professional són, amb diferència els nivells d'estudis que es preveu que augmentin més.

Inserció laboral de la FP: qui no hi és no hi és comptat...

La nota de premsa de la presentació de l’edició de 2013 de l’Estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals remarca el potencial d’ocupabilitat de la FP destacant en titulars la dada que “un 16,56% dels graduats d’ensenyaments professionals cerquen feina, mentre que a Catalunya la taxa global d’atur és del 25,53% i del 52,71% entre els joves d’entre 16 i 24 anys”.

Sense posar en qüestió aquestes dades, les xifres s'obren a un tractament que matisa automatismes metodoògics i interpretatius: o com diu la dita "a la taula d'en Bernat qui no hi és, no hi és comptat". Vegeu l'article complet a  ESPURNES

Twitter: @mogaitnas

La FP protegeix contra l'atur, segons l'estudi d'Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals