Grup impulsor

El Grup Impulsor del PEC d’Esplugues de Llobregat rep formació a mida

Els principals objectius d'aquesta formació han estat donar a conèixer els diferents elements substantius i metodològics del  PEC, aconseguir una vinculació entre els membres del Grup Impulsor, fer-ne un espai de treball estable, oferir-los eines, tant a nivell conceptual com pràctic, aplicables a la conducció de processos participatius i elaborar un pla de treball amb la definició d'actuacions, calendarització i agents responsables.

Veure notícia original