FP dual

La Generalitat fa publica la relació actualitzada dels centres que duen a terme formació professional en alternança

La RESOLUCIÓ ENS/634/2016, de 4 de març, (DOGC Núm. 7079 - 15.3.2016) dóna publicitat dels centres que, en el curs acadèmic 2015-2016, duen a terme formació en alternança simple o dual  i la formació en alternança en entorn laboral, en els ensenyaments de formació professional inicial així com dels centres que se n'han desvinculat.

Teníu tota la informació al DOGC  a: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7079/1480204.pdf

L'Escola de Teixits de Canet de Mar ampliarà l'FP Dual el curs vinent

El pròxim curs s'ampliarà l'oferta educativa de Formació Professional Dual de l'Escola de Teixits de Canet de Mar, de la Diputació de Barcelona, que a més d'oferir el cicle de Moda i Confecció, que es va començar a impartir el curs passat, obrirà pròximament la matrícula per a  un nou cicle de Fabricació i Ennobliment Tèxtil.

Veure notícia original

Presentació de la Diagnosi del Marc Local de la Formació Professional a Granollers

Ahir es va presentar el document "Diagnosi del marc local de la formació professional a Granollers". Aquesta diagnosi s’emmarca en el pla d’actuació del Consell e la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers que inclou un seguit d’iniciatives per potenciar el sistema de la formació professional de la ciutat entre les quals destaca el projecte Baula II que ha comportat l’expansió de l’oferta formativa en modalitat dual als centres de la ciutat i la participació d’un nombre molt important d’empreses de la zona.

La FP, el gran repte

Fa uns dies (9 de maig) ens feiem ressò de la notícia que parlava de que el govern català impulsa la Formació Professional dual per afavorir la reactivació econòmica  (veure notícia).
Ara adjuntem l' article: La FP, el gran repte  ("el Periódico" 21/05/2012), prou interessant per encetar un debat al que us animem a participar.
Veure article