Formació professional

Presentació de la Diagnosi del Marc Local de la Formació Professional a Granollers

Ahir es va presentar el document "Diagnosi del marc local de la formació professional a Granollers". Aquesta diagnosi s’emmarca en el pla d’actuació del Consell e la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers que inclou un seguit d’iniciatives per potenciar el sistema de la formació professional de la ciutat entre les quals destaca el projecte Baula II que ha comportat l’expansió de l’oferta formativa en modalitat dual als centres de la ciutat i la participació d’un nombre molt important d’empreses de la zona.

Inaugurat el Centre de Formació Professional d’Automoció de Martorell

El nou centre inaugurat divendres a Martorell comptarà amb un nou model de formació professional integrada per al sector. Oferirà formació inicial dual, formació professional per a l’ocupació, formació a mida segons la demanda de les empreses d’automoció i també serveis a empreses i persones.

L'FP manté un alt nivell d'inserció laboral malgrat l'impacte de la crisi

Els departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació presenten un projecte conjunt per a l’estudi de la relació dels titulats de formació professional inicial amb el mercat de treball.

Les primeres dades obtingudes evidencien que segueixen sent majoria els alumnes d’estudis tècnics que tenen contacte amb el món laboral un any després de graduar-se. L'estudi farà un seguiment durant un màxim de 5 anys.

dimecres
11
08:45h
Març 2015

Jornada Internacional en formació professional industrial

A Catalunya calen professionals ben qualificats per donar resposta a les necessitats del sector industrial. L'àmbit de la fabricació mecànica, esdevindrà una sortida professional amb futur, moderna i d'avantguarda.

La jornada te com a objectius:

La ràpida expansió de la FP dual obliga a apuntalar-ne la qualitat

La Formació Professional dual ha estat una de les banderes de la Generalitat en matèria d’Ensenyament. En només quatre anys, fins a 3.718 alumnes, segons dades d’Ensenyament, s’han incorporat a una opció formativa fins ara inexistent, que consisteix en formar els joves a caball entre el centre educatiu i l’empresa, amb un elevat nivell de pràctiques i a càrrec dels propis empresaris. Aquesta ràpida expansió obliga a plantejar-se si ha anat acompanyada d’una formació de qualitat, una pregunta que es va formular dijous, 5 de febrer,  la Fundació Jaume Bofill a una de les seves aules de debat. Font: El Diari de l'Educació.