Formació professional

El Govern aprova el desplegament de la Llei de formació i qualificació professional

El desplegament, que té per objectiu millorar la formació de les persones i incrementar-ne alhora l’ocupabilitat, es durà a terme en un període de 3 anys, a través de 22 mesures derivades de la llei. Es determina la constitució dels nous òrgans de governança i l’ordenació dels serveis bàsics del sistema.

Els contractes a alumnes de FP creixen més que els dels universitaris

Segon aquest article del diari El País, 19/08/15, els contractes dels alumnes de FP creixen més que els del titolats universitaris.

Es destaca que segueix sent vàlida la màxima segons la qual: "cuanto más se estudia más opciones hay de conseguir un trabajo mejor. Los universitarios y los alumnos de Formación Profesional (FP) son los que firman más contratos indefinidos".

És força  interessant el gràfic sobre: "Tipos de contrato según nivel de estudios"

El Prat acollirà un CFGS dual de distribució del gas

El Dep. d'Ensenyament va signar el passat 9 de juliol un conveni amb Gas Natural Fenosa per impulsar l'FP dual en el sector de la distribució de gas. El conveni permetrà impartir un cicle de formació de grau superior en manteniment d'instal·lacions tèrmiques i fluids en modalitat dual.

Terrassa: 13a Jornada de Formació Professional.

El Consell de la Formació Professional de Terrassa informa de la celebració de la 13a Jornada de Formació Professional.

La jornada serà dimecres dia 9 de setembre de 9 a 14 hores al Vapor Universitari de Terrassa (C/Colom, nº 114).

En la jornada d'enguany es parlarà de l'abandonament escolar en joves i de les solucions que se'ls hi poden oferir, i de la nova Llei de la Formació Professional.

Informació, programa i inscripcions

El Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers constata la falta de places de FP

La Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers (CFP), que s'ha reunit aquesta setmana, ha constatat de nou que la demanda de places de Cicles Formatius és més gran que l'oferta. Les dades de preinscripció creixen any rere any.

La Diputació de Barcelona participa a la Comissió Permanent del Consell de la Formació Professional i l'Ocupació de Granollers i, en general, dóna suport als Consells Locals de Formació Professional.

Com a propostes demanades a la Comissió per establir el Pla de Treball 2015 – 2016, són remarcables la de treballar per coordinar l'oferta de Cicles Formatius per adaptar-la a la demanda i evitar duplicitats entre les diferents propostes. 

Veure notícia original

X Jornada del Consell Català de Formació Professional

•    Ponents internacionals d’Alemanya, Suïssa i Àustria mostren com els models més avançats pivoten en la coordinació i treball conjunt entre els actors implicats

•    Patronals i sindicats coincideixen en remarcar la importància de la nova llei com una eina per a possibilitar una transformació de l’FP en què tots hauran de treballar plegats

&n

El Parlament aprova la Llei de formació i qualificació professional de Catalunya

Dijous dia 4 de juny de 2015, el Parlament de Catalunya ha aprovat la primera llei sobre la formació professional de Catalunya, pionera també a Espanya perquè integra en una única agència tots els estudis professionals, des de l'etapa inicial dels joves que acaben l'ESO fins a la formació continuada d'adults.

Veure presentació síntesi de la llei

Les 20 titulacions de FP amb més sortides laborals

Dades interessants per veure les sortides professionals que tenen les formacions professionals!

http://www.ara.cat/societat/fp-titulacions_0_715128675.html

Per més informació sobre el full de ruta: