Formació permanent

dimecres
25
09:00h
Febrer 2015

XIV Jornades de bones pràctiques locals en educació

Les jornades de bones pràctiques locals en educació són un espai de debat i reflexió que la Gerència de Serveis d'Educació de la Diputació de Barcelona posa al servei dels ajuntaments amb la voluntat de donar a conèixer experiències desenvolupades pels serveis educatius municipals.

Informe del CAREC sobre la reforma de la FP i l'impuls de la formació al llarg de la vida

En aquesta nota el CAREC se centra en com el baix nivell relatiu de població adulta amb formació en nivells mitjans (FP, cicles formatius i batxillerat fonamentalment) és un factor que incideix en una pèrdua de competitivitat relativa de l’economia per la falta de correspondència, sigui per excés o per defecte, entre la demanda de llocs de treball i els nivells dels llocs ofertats.

Veure notícia original