Europa

Una macro enquesta europea destaca el valor de la FP

El Centre Europeu per a la Formació Profession (CEDEFOP) al difon els resultats d'una enquesta realitzada a tots els estats de la UE sobre l'opinió de la ciutadanaia europea en vers la formació professional. Els resultats mostren un elevat nivell de coneixement d'aquests estudis i una elevada valoració.

Pel dret a l’educació artística i cultural: Experiència a França i Alemanya

Obra que descriu, analitza i debat sobre la teoria i la pràctica de l’educació artística i cultural a França i a Alemanya. Descriu les estructures polítiques i administratives sobre les quals es funda la mediació artística i cultural a aquests dos països, així com els actors que hi intervenen, i se’ls sotmet a observació crítica. S'hi presenten també nombrosos... Veure l'article sencer a la CV d'Interacció 

També podeu consultar aquest llibre al Centre d’Informació i Documentació del CERC (Pati Manning)

Europa coneix les cooperatives de l'Escola Serraparera

L'Escola Serraparera aprofita la seva participació activa en el programa Comenius “The voice of European Teachers” per difondre el projecte entre els centres docents europeus.

Podeu veure la notícia publicada en aquest enllaç: Entrepreneurship @ Serraparera School, Spain

Des de la classe d’anglès han estat treballant diversos aspectes del projecte de cultura emprenedora a l’escola, i han recollit el seu treball en aquesta publi