Educació secundària

PIDCES 2012-2013. La transició escola-treball

Vuit nous municipis i quatre consells comarcals s'adhereixen aquest curs al Programa PIDCES de la Diputació de Barcelona. Amb aquestes noves incorporacions són ja 115 municipis amb un  total de 313 centres de secundària -el 50% dels alumnes d'aquest nivell educatiu de la demarcació de Barcelona- els que disposen de Punts d'Informació estables que els faciliten orientació acadèmica i de transició escola-treball.

Notícia ampliada.