Educació al llarg de la vida

El Periódico: El 27% dels treballadors tenen més estudis dels que necessiten

Aquesta i d'altres dades formen part de l'informe Els reptes de les competències dels adults a Espanya que ahir es va presentar la fundació Jaume Bofill, dedicada a l'anàlisi del sistema educatiu. 

La base de les dades és l'informe PIAAC, una enquesta internacional sobre les competències i habilitats dels adults, que elabora l'OCDE i en la qual Espanya va participar per primera vegada l'any 2013.

Veure notícia original a El Periódico

Mé informació i documentació

Resums dels darrers "Debats d'Educació" i informació del proper.

Ja tenim els videos i altres informacions dels darrers debats d'educació.

També podem accedir a la informació sobre el proper debat a càrrec de Hans-Peter Blossfeld, sobre "L'educació al llarg de la vida:pera què i per a qui?"

Accediu a tota la informació fent clic aquí