CAREC

Informe del CAREC sobre la reforma de la FP i l'impuls de la formació al llarg de la vida

En aquesta nota el CAREC se centra en com el baix nivell relatiu de població adulta amb formació en nivells mitjans (FP, cicles formatius i batxillerat fonamentalment) és un factor que incideix en una pèrdua de competitivitat relativa de l’economia per la falta de correspondència, sigui per excés o per defecte, entre la demanda de llocs de treball i els nivells dels llocs ofertats.

Veure notícia original