calendari escolar

Calendari escolar del curs 2014-2015

Aquí teniu l'enllaç a l'Ordre ENS/124/2014, de 14 d'abril, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2014-2015 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm 6607, de 22.4.2014).