càlcul de costos

Recurs multimèdia per calcular el cost de les escoles bressol municipals

Un recurs multimèdia facilitarà als ajuntaments el càlcul del cost de les seves escoles bressol. Aquest aplicatiu conté l'eina de càlcul elaborada per la Diputació de Barcelona i molts altres continguts encaminats a donar suport al personal tècnic municipal en el seu ús i la comprensió dels conceptes i objectius d'aquesta metodologia.

Veure la notícia original

Millorar la gestió dels costos de les escoles bressol

Personal tècnic d'educació i direcció d'escoles bressol municipals (EBM) d'11 municipis de la demarcació van començar dijous dia 30 el  "Taller per aplicar l'eina d'anàlisi de costos a l'oferta que s'ofereix des de cada escola bressol municipal". L'objectiu és oferir-los recursos per millorar-ne la gestió.

Es tracta d'una formació de 12h de durada distribuïdes en tres sessions. Permet practicar l'eina d'anàlisi de costos, introduint la pròpia oferta formativa de cada EBM, realitzar l'explotació de les dades in situ i fer una anàlisi i comprensió dels resultats obtinguts.

Veure notícia original

Quant costa una escola bressol?

La Diputació de Barcelona ofereix als tècnics municipals d'educació coneixements i habilitats en l'ús d'una aplicació informàtica que permet valorar el cost real dels serveis d'escola bressol municipal, realitzar l'estudi de costos conjunt d'aquests centres d'un municipi, fer simulacions i diferenciar el cost unitari plaça/infant/any

Notícia ampliada. 

Més informació al web d'educació