Destacats

S'ha aprovat un nou decret per a l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i la regulació de la corresponent prova d'accés

El DECRET 5/2017, de 17 de gener, estableix l'ordenació curricular dels ensenyaments de música de grau professional i regula la seva prova d'accés.

Convocatòries per accedir de forma definitiva o interina a la funció pública docent en centres dependents del Departament d'Ensenyament i del Consorci d'Educació de Barcelona

La Generalitat ha fet pública per RESOLUCIÓ ENS/100/2017, de 25 de gener, l'aprovacióp de la llista definitiva de persones admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent. DOGC Núm. 7299 d'1.2.2017  http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7299/1582764.pdf

La llista s'exposa al públic:

Se sotmet a informació pública el Projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu

El DOGC de 27.1.2017,  Núm. 7296, ha fet públic l'edicte pel qual se sotmet a informació pública durant el termini de 15 dies hàbils (a comptar de l'endemà de la data de publicació) el Projecte de decret de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Per  formular-hi les al·legacions que es considerin oportunes, es podrà examinar el Projecte de decret:

L'Escola Cifuentes de Sabadell ja té cooperatives

Els alumnes de 5è de l'Escola Cifuentes de Sabadell estem molt il·lusionats/des en aquest projecte en el qual participem per primera vegada.

La nostra "aventura" es va iniciar al mes d'octubre quan van venir els tècnics de l'Ajuntament de Sabadell a explicar-nos el projecte que fins al moment era sorpresa per a nosaltres.

Primerament va venir la Rosa que ens va iniciar en el món del mercat, els productes, el valor de les coses... mitjançant unes activitats.

Les cooperatives escolars de Cerdanyola aprenen juntes

Un dels objectius destacats del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola d'enguany és el foment de la intercooperació. En aquest sentit, s'han programat diverses activitats a nivell municipal per tal que les cooperatives es puguin conèixer i treballar juntes.

dissabte
14
08:30h
Gener 2017

Primera jornada presencial del debat "Ara és demà"

Als espais del Cosmocaixa.

Primera jornada presencial
“Els pilars i l’arquitectura del sistema educatiu”

S'hi abordaran els temes de les ponències "Els pilars del sistema educatiu" i "L'arquitectura del sistema educatiu" des d’una perspectiva internacional, d'una banda, i des de l’experiència de centres educatius d’arreu del territori que desenvolupen iniciatives innovadores, d’una altra.

Programa

Més informació

divendres
20
16:00h
Gener 2017

6a Jornada d’Intercanvi d’Experiències d’Aprenentatge Servei

A la Sala Teatre del CCCB

Més informació i inscipcions

Programa

Debat educatiu per plantejar:

  • Com es concreta l’aprenentatge servei en els centres educatius i les entitats socials?
  • Quines estratègies d’impuls i extensió s’estan desenvolupant en el nostre país?
  • Per què l’aprenentatge servei és un model replicable i d’èxit en diferents àmbits i etapes educatives?
  • Quins factors ho fan possible?
  • Quines bones pràctiques són les més inspiradores i què podem aprendre d’elles?
  • Quins reptes plantegen?
  • Quins criteris són claus per la seva avaluació?
dimarts
31
18:30h
Gener 2017

Com crear entorns d’aprenentatge motivadors?

a l'auditori del MACBA

Debat educatiu amb  Kirsti Lonka,  professora de psicologia de l'educació de la Universitat d'Hèlsinki (Finlàndia), de l'Optentia Research Focus Area de sud Àfrica i de la Universitat Nacional de Ciència i Tecnologia de Taiwan.  

  • Quins són els buits i tensions entre les pràctiques quotidianes de l’alumnat i l’escola?
  • Com poden l’escola i les pràctiques docents connectar millor amb les necessitats dels adolescents?
  • Quins espais generen dinàmiques mentals i virtuals orientades a l’aprenentatge? 

Més informació i inscripcions

dissabte
14
09:30h
Gener 2017

Cerdanyola del Vallès convoca la 1a Jornada Temps Educatiu.

El Projecte Educatiu de Cerdanyola (PEC) convoca a la ciutadania i especialment a la comunitat educativa a una jornada de debat i reflexió sobre les implicacions de la jornada continuada a les escoles.

1

Modificació del calendari d'implantació de la LOMCE

Pel Reial decret llei 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents  s'amplia el calendari d'implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE).

Aquesta norma conté cinc articles: