Destacats

Es fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció (PFI) el curs 2018/2019

La RESOLUCIÓ ENS/1186/2018, de 4 de juny, fa pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció el curs 2018/2019 al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i a la pàgina web del Departament d'Ensenyament 

La publicitat inclou:

a) Plans d'Iniciació Professional (PIP) organitzats en instituts del Departament d'Ensenyament.

Aprovació dels criteris de la formació adreçada a persones adultes per a les proves d'accés als cicles formatius pel curs 2018/2019 i convocatòria d'autorització de centres

L'educació de persones adultes té per finalitat fer efectiu el dret a l'educació i entre els objectius específics s'hi inclou el de preparar-les per a l'accés a les etapes del sistema educatiu (l'article 69 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya). 

Seguint aquest mandat, la Resolució ENS/1185/2018, d'1 de juny, publicada al DOGC el 13 de juny de 2018:

S'aprova el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius públics i privats no universitaris de Catalunya

L'ORDRE ENS/60/2018, de 6 de juny, aprova el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius públics i privats no universitaris de Catalunya, en la línia d’anys anteriors.

A continuació trobareu un petit extracte del seu contingut:

Calendari: comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

Aprovació de les condicions d'accés a ensenyaments professionals del sistema educatiu per a les persones adultes que no posseeixen els requisits acadèmics

La capitalització de l'experiència laboral pot esdevenir un motiu que impulsi l'interès de les persones per accedir als ensenyaments del sistema educatiu, i en el seu cas arribar a assolir una titulació.

Per tal de fomentar l'accés de les persones amb experiència laboral als ensenyaments del sistema educatiu, diferents preceptes normatius faculten la flexibilització de l'oferta de formació professional; i, conseqüentment, permeten que:

Publicació de la denominació i competència dels departaments en què s'organitza el nou Govern de la Generalitat de Catalunya

El Decret 1/2018, de 19 de maig, crea, denomina i determina l'àmbit de competència dels departaments en què s'organitza el nou Govern de la Generalitat de Catalunya.

divendres
18
09:00h
mai 2018

Constitució de la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals

En el marc del 28è Fòrum Local d’Educació, es constituirà la Xarxa d'Escoles Bressol Municipals, per posar en valor la contribució del món local a l'educació de la primera infància, i continuar avançant en el suport a la sostenibilitat i la millora d'aquests centres educatius.

La Diputació vol aplegar en aquesta xarxa totes les escoles bressol municipals de la demarcació, que corresponen a 235 municipis. 

divendres
18
09:00h
mai 2018

XXVIII Fòrum local d'educació. El valor de l’educació 0-3

A l'Auditori del Conservatori Superior de Música del Liceu.

Inscripció

L’educació de 0 a 3 anys és una etapa clau per la seva importància en el desenvolupament neurològic i socioafectiu de les persones i també perquè educar en aquestes edats afavoreix la detecció i modificació de les situacions de risc social o de desigualtat.

dimecres
02
12:00h
mai 2018

Vic: Inauguració de L'ESPAI FAMILIAR "EL REMEI"

L’espai està ubicat dins del Centre de Dia per a persones grans ‘Sant Jordi’, al carrer del Remei, 42.

Presentar aquest nou equipament de ciutat és una satisfacció i encara ho és més si el vinculem al món de l’educació. L’espai familiar municipal de Vic ‘El Remei’ complementa el projecte d’aquesta ciutat per a la petita infància, un projecte centrat en l’infant i en la seva família.

Convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019 del Programa #aquiproubullying

La RESOLUCIÓ ENS/793/2018, de 13 d'abril,  dona continuïtat al Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Destinataris: els centres educatius, tant públics com privats concertats, que compleixin els següents requisits:

Preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/791/2018, de 13 d'abril,  ha fet públic el procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2018-2019.

Als annexos que es detallen a continuació, s'estableix el calendari per al curs 2018-2019 i es regulen els aspectes específics dels ensenyaments que s'hi imparteixen: