Destacats

Modificació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes per al cus 2018/19 respecte als CFGS CFPA i EOI

La RESOLUCIÓ ENS/1586/2018, de 2 de juliol, modifica la Resolució ENS/603/2018, de 27 de març, d'aprovació de les normes de preinscripció i matrícula d'alumnes als centres educatius sostinguts amb fons públics del Servei d'Educació de Catalunya respecte als centres que imparteixen cicles formatius de grau superior de formació professional (CFGS), d'educació de persones adultes (CFPA) i d'escoles oficials d'idiomes (EOI) per al curs 2018-2019 pel que fa al pro

Establiment de les competències i del contingut del curs de formació inicial per a l'exercici de la funció directiva docent

​El Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent, fixa els requisits que han de complir les persones candidates a participar en el procés de selecció de directors/des, en desplegament de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya.

Modificació de l'estructura dels programes de formació i inserció (PFI) respecte a alguns perfils professionals

La RESOLUCIÓ ENS/1470/2018, de 27 de juny, publicada al DOGC del 3 de juliol de 2018, modifica l'annex 2 de la Resolució ENS/2250/2014, de 6 d'octubre, que va establir l'estructura dels programes de formació i inserció per a 27 perfils professionals.

Les modificacions que realitza són bàsicament aquestes:

El calendari i les condicions de preinscripció per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior per al curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/1402/2018, de 21 de juny, determina el calendari i les condicions de la preinscripció i matriculació al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior, per al curs 2018-2019.

S'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres públics autoritzats de formació de persones adultes

La RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació de persones adultes.

Es d'aplicació al centres de formació de persones adultes que depenen del Departament d'Ensenyament i als centres públics d'altres titularitats autoritzats pel Departament d'Ensenyament a partir del curs 2018/2019.

El currículum aprovat comprèn:

S'aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius de titularitat pública per al curs 2018-2019

La Resolució de 20 de juny de 2018, aprova els documents per a l’organització i la gestió dels centres educatius de titularitat pública per al curs 2018-2019.

La trobareu en aquest enllaç:  

http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DOIGC/Resolucio_DOIGC_18_19.pdf .

Convocatòria de subvencions a centres educatius per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) per al curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/1336/2018, de 13 de juny, obre el procediment de convocatòria pública per a la concessió de subvencions a centres educatius, per al desenvolupament de programes de formació i inserció (PFI) per al curs 2018/19.

Aprovació del preu màxim del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2018/19

La RESOLUCIÓ ENS/1335/2018, de 15 de juny, determina el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de titularitat del Departament d'Ensenyament per al curs 2018/19.

Aquest import és: 

S'obre convocatòria pública de selecció de centres educatius pel Programa experimental de certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments pel curs 2018/2019

La RESOLUCIÓ ENS/1184/2018, de 31 de maig, obre convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018/2019.

Es convoquen 100 noves places.

Els centres poden ser públics o poden ser privats amb ensenyaments sostinguts amb fons públics.