Destacats

Consulta pública prèvia a la regulació de l'oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa

La Generalitat ha obert consulta pública prèvia a la regulació de l'oferta formativa i dels requisits de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de música i dansa amb l'objectiu d‘actualitzar la regulació de la seva oferta formativa i dels requisits dels centres on s'imparteixen aquests ensenyaments.

Consulta prèvia de la Generalitat a la modificació del decret d'admissió de l'alumnat als centres educatius sufragats amb fons públics

Avui, 14 de novembre de 2018, és l'últim dia per participar en la consulta prèvia que ha obert el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per modificar el Decret 75/2007 de 27 de març, pel qual s'estableix el procediment d'admissió de l'alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics.

La Generalitat ha obert consulta per conèixer l’opinió de la comunitat educativa respecte a la supressió dels següents criteris complementaris:

Sentència sobre la responsabilitat del professorat en l'atenció a l'alumnat que precisa controls de glucèmia

Davant la pregunta : “Té el professorat l’obligació de realitzar controls de glucèmia als alumnes afectats de diabetes?” la resposta del jutjat contenciós- administratiu núm.1 de Vigo, el passat 11 de setembre de 2018, ha estat contendent: SÍ en base a alguns fonaments jurídics  que destaquem tot seguit:

S'aprova el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics de l'any 2018

La RESOLUCIÓ ENS/2232/2018, d'1 d'octubre, estableix el calendari del procés electoral per renovar els representants del professorat, de l'alumnat, i dels pares i mares o tutors d'alumnes dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Reconeixement per impartir ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2018-2019 a CFA no dependents del Departament d'Ensenyament

La RESOLUCIÓ ENS/2207/2018, de 26 de setembre, autoritza a determinats centres de formació d'adults (CFA) públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2018-2019.

Cal destacar que no s'ha denegat cap de les sol·licitiuds instades.

Pel que fa a l'àmbit territorial de Barcelona, el reconeixement afecta els següents CFA:

Oberta la convocatòria de l'any 2018 per al finançament dels Projectes Singulars (inclòs l'àmbit educatiu) del SOC

La RESOLUCIÓ TSF/2159/2018, de 14 de setembre, obre la convocatòria de l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2018/19

La RESOLUCIÓ ENS/2006/2018, de 6 de setembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

Es crea el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i s'obre convocatòria pública pel curs 2018/2019

La RESOLUCIÓ ENS/2037/2018, de 30 d'agost,  crea el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

El Programa Apadrinem s'emmarca  en els següents àmbits definits per la Comissió d'Innovació:

Es fa pública la selecció de centres docents en diferents Programes educatius del Departament d'Ensenyament de Catalunya a partir del curs 2018/2019

El DOGC de 3 de setembre de 2018 fa pública la relació de centres docents seleccionats per participar en diferents Programes educatius del Departament d'Ensenyament a partir del curs 2018/2019. Concretament els següents: 

Convocatòria dels Premis del Consell Català de Formació Professional

L'ORDRE ENS/149/2018, de 28 d'agost, estableix les noves bases reguladores dels Premis del Consell Català de Formació Professional a les bones pràctiques desenvolupades en l'àmbit de la formació professional, i convoca la cinquena edició.

Es modifiquen les condicions de participació de convocatòries anteriors principalment en els següents aspectes: