Destacats

S'aprova el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics de l'any 2018

La RESOLUCIÓ ENS/2232/2018, d'1 d'octubre, estableix el calendari del procés electoral per renovar els representants del professorat, de l'alumnat, i dels pares i mares o tutors d'alumnes dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Reconeixement per impartir ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2018-2019 a CFA no dependents del Departament d'Ensenyament

La RESOLUCIÓ ENS/2207/2018, de 26 de setembre, autoritza a determinats centres de formació d'adults (CFA) públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2018-2019.

Cal destacar que no s'ha denegat cap de les sol·licitiuds instades.

Pel que fa a l'àmbit territorial de Barcelona, el reconeixement afecta els següents CFA:

Oberta la convocatòria de l'any 2018 per al finançament dels Projectes Singulars (inclòs l'àmbit educatiu) del SOC

La RESOLUCIÓ TSF/2159/2018, de 14 de setembre, obre la convocatòria de l'any 2018 per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels Projectes Singulars, que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya.

Convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2018/19

La RESOLUCIÓ ENS/2006/2018, de 6 de setembre, de convocatòria de concurs públic per a la concessió d'estades de formació de tipus B, en empreses i institucions, al professorat de formació professional dels centres educatius sostinguts amb fons públics, per al curs 2018-2019.

Es crea el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i s'obre convocatòria pública pel curs 2018/2019

La RESOLUCIÓ ENS/2037/2018, de 30 d'agost,  crea el Programa d'innovació pedagògica Apadrinem el nostre patrimoni i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

El Programa Apadrinem s'emmarca  en els següents àmbits definits per la Comissió d'Innovació:

Es fa pública la selecció de centres docents en diferents Programes educatius del Departament d'Ensenyament de Catalunya a partir del curs 2018/2019

El DOGC de 3 de setembre de 2018 fa pública la relació de centres docents seleccionats per participar en diferents Programes educatius del Departament d'Ensenyament a partir del curs 2018/2019. Concretament els següents: 

Convocatòria dels Premis del Consell Català de Formació Professional

L'ORDRE ENS/149/2018, de 28 d'agost, estableix les noves bases reguladores dels Premis del Consell Català de Formació Professional a les bones pràctiques desenvolupades en l'àmbit de la formació professional, i convoca la cinquena edició.

Es modifiquen les condicions de participació de convocatòries anteriors principalment en els següents aspectes:

S'obre convocatòria per a l'acreditació de les competències professionals adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació per al curs 2018-2019 en centres del Departament d'Ensenyament

La RESOLUCIÓ ENS/2005/2018, de 3 d'agost, ha obert la convocatòria del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació per al curs 2018-2019 en centres que depenen del Departament d'Ensenyament.

S'ofereixen, inicialment, 781 places distribuïdes en tres àmbits segons consta a l'annex 2 i que es detallen a continuació. Cada centre té un nombre limitat de places.

Ampliació del termini per participar en la convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius de Catalunya

S'ha aprovat l'ampliació del termini  per participar en la convocatòria pública per al reconeixement de projectes d'innovació pedagògica de centres educatius de Catalunya, inicialment establert el 14 de setembre de 2018 per la Resolució ENS/1542/2018, de 2 de juliol, i que la Resolució ENS/2004/2018, de 27 d'agost, fixa ara en el proper 31 d'octubre de 2018.

Es crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i s'obre convocatòria de selecció

La RESOLUCIÓ ENS/2038/2018, de 30 d'agost, crea el Programa d'innovació pedagògica Orientació educativa per a l'aprenentatge competencial orientador i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018/2019.