Recursos audiovisuals per a l’orientació educativa (2): Els condicionants de la tria