Curs d'Orientació personalitzada, instruments i estratègies