Més escoles bressol municipals disposen del seu Pla d'autoprotecció