Acció formativa: Com orientar en les transicions al llarg de la vida (Edició Barcelona)