MEMORIA FINAL DE LES COOPERATIVES ESART I ARTEX DE L'ESCOLA MONTSENY DE MOLLET DEL VALLÈS