La llei 18/2015, de 9 de juliol, modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilizació de la informació del sector públic, i entre d’altres la DT7ena de la LRSAL