Jordi Collet: "Estratègies per l’èxit educatiu des de l’àmbit local"