2a Comissió de Seguiment i Anuari de cooperatives CuEmE 2015-2016