El Tribunal Suprem confirma l'escolarització d'un menor amb autisme en un centre educatiu ordinari