S'ha publicat el Decret d'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu