Informe de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)sobre el certificat negatiu d’antecedents penals per delictes sexuals