La cooperativa CANBOSC, ja té la targeta d'identificació