S'obre convocatòria pública de selecció de centres educatius pel Programa experimental de certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments pel curs 2018/2019

La RESOLUCIÓ ENS/1184/2018, de 31 de maig, obre convocatòria pública de selecció de centres educatius que vulguin formar part del Programa experimental de suport a la certificació dels coneixements de llengües estrangeres en determinats ensenyaments a partir del curs 2018/2019.

Es convoquen 100 noves places.

Els centres poden ser públics o poden ser privats amb ensenyaments sostinguts amb fons públics.

Trobareu els criteris de selecció dels centres  a l'article 3 de la Resolució ENS/2417/2017, de 16 d'octubre, per la qual es va crear el citat Programa, i que ara ha estat modificada per la Resolució ENS/1184/2018, de 31 de maig, que es comenta.

Els centres de titularitat distinta del Departament d'Ensenyament disposen del model i les instruccions en el portal de centres d'altres titularitats.

El termini de presentació de les sol·licituds és del 18 al 29 de juny de 2018, ambdós inclosos.

Accedireu al text complert de la resolució clicant el DOG de 13 de juny de 2018 a la següent adreça: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7641/1680233.pdf