S'aprova el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius públics i privats no universitaris de Catalunya

L'ORDRE ENS/60/2018, de 6 de juny, aprova el calendari escolar del curs 2018-2019 per als centres educatius públics i privats no universitaris de Catalunya, en la línia d’anys anteriors.

A continuació trobareu un petit extracte del seu contingut:

Calendari: comprèn el període que va des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 d'agost de 2019.

 • Inici:
 • En el segon cicle d'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria, les classes començaran el dia 12 de setembre.
 • En el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d'idiomes, les classes començaran el dia 14 de setembre.
 • En els ensenyaments de centres i aules de formació de persones adultes les classes començaran no més tard del 19 de setembre.
 • En els ensenyaments de les escoles oficials d'idiomes les classes començaran no més tard del 26 de setembre.
 • Finalització: el dia 21 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional, que ho faran d'acord amb la seva programació acadèmica.

Horari:

 • Al segon cicle d'educació infantil i d’educació primària: comprèn normalment horari de matí i tarda i s'ha de desenvolupar entre les 8.30 i les 18 hores. L'horari lectiu no acabarà abans de les 16.00 h. Cal fer un total de 5 h lectives diàries, de les quals 3 o 3,5 seran al matí i 1,5 o 2 a la tarda. S'ha de respectar un marge mínim de dues hores de descans al migdia per als alumnes. 

És important tenir en compte que malgrat l’horari  general lectiu és de 9 h a 12.30h i de 15h a 16.30h, la normativa deixa certa flexibilitat per adequar-se a l’entorn.

 • A l'educació secundària: comprèn horari de matí i tarda o bé jornada continuada.
 • A La formació professional inicial s'organitzarà preferentment en sessions de matí o tarda, per tal de facilitar la formació dels alumnes en centres de treball i l'accés de les persones treballadores.
 • Als ensenyaments de règim especial d'esports i artístics es poden organitzar en sessions de matí i tarda, horari intensiu de matí o tarda o en altres horaris.
 • Als centres i aules de formació de persones adultes s'han d'organitzar en sessions de matí, tarda i/o vespre de dilluns a divendres, ambdós inclosos.

Vacances escolars i dies festius

 • Nadal: del 22 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.
 • Setmana Santa: del 13 al 22 d'abril de 2019, ambdós inclosos.

Trobareu tots els detalls al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7640/1679942.pdf

1
Categories:
Actualitat jurídica
1
Grups de treball:
Actualitat Jurídica