Convocatòria de subvencions per a ajudes a despeses del transport dels escolars dins la campanya "Coneguem els nostres parcs" de la Diputació de Barcelona

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, per Acord de data 20 de juliol de 2017 ha aprovat la convocatòria de subvencions adreçades als ajuntaments de la província de Barcelona per ajudar a finançar les despeses del transport dels escolars dins la campanya "Coneguem Els Nostres Parcs" 2018 gestionada per la Gerència de Serveis d'Espais Naturals.

Algunes dades a tenir en compte:

  • La finalitat d'aquestes subvencions és aconseguir que el major nombre d'alumnes de sisè curs dels centres d'ensenyament primari de la demarcació, es beneficiïn de la la campanya pedagògica esmentada.
  • L'import de la subvenció s'aplicarà a l'efecte de facilitar el transport  i l' accés
  • El pressupost màxim que es destinarà l'any 2018 serà de 60.000,00 EUR 
  • L'import del percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas, del 50% del cost total de l'activitat subvencionada.
  • El termini
    • ​De presentació de les sol·licituds comença l'endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona que va tenir lloc el 2 d'agost de 2018  i finalitzarà el 29 de setembre de 2017.
    • De justificació: abans de l'1 d'octubre de 2018.

Trobareu tots els requisits de la convocatòria i el model de sol·licitud al següent link:

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/cercador/-/cercador/cerca#resultats-cercador

I l'extracte de l'Acord al BOPB de 2 d'agost de 2017: https://bop.diba.cat/anuncis.asp?anunci=022017015704