La lluita contra l'abandonament prematur de l'educació i la formació a Europa: estratègies, polítiques i mesures.

Aquest informe conjunt d'Eurydice i el Cedefop analitza el fenòmen de l'abandonament prematur de l'educació i formació.
El seu objectiu és posar en valor els esforços dels Estats Membres i de la Comisió Europea en aquest àmbit.

Informació original i accés a descàrrega del document

1 comentari

Quero Gallego, Manuel J.

Gràcies Paco!