El Full de Ruta contribueix a reduir l'abandonament i ajuda a reprendre els itineraris formatius

A l'Infoedu 08 de novembre 2015, dedicat a analitzar el projecte pilot Full de Ruta, de suport a l'orientació educativa i professional a les escoles municipals de persones adultes, els resultats fan pensar que s'està treballant en una bona direcció.

Durant el curs 2014-2015, alumnes dels cursos de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de cinc municipis han participat en tallers i assessoraments individualitzats.