La Diputació de Barcelona coordina la definició europea de "ciutat orientadora"

En el marc de les activitats del projecte europeu Guiding Cities, la Diputació de Barcelona és l'encarregada de coordinar la definició del model de "ciutat orientadora" per reduir l'abandonament escolar prematur, sota el convenciment que aquest no es pot combatre només a les aules. 

El primer pas per definir aquest model ha estat compartir una visió alineada amb l'objectiu del projecte. En aquest sentit, la "ciutat orientadora" es concep com una ciutat que promou l'articulació de tots els serveis i recursos d'orientació que existeixen en un determinat context local per fer front a les necessitats de prevenció, intervenció i compensació de l'abandonament escolar prematur.

Un segon pas per definir el model ha estat identificar els paràmetres o dimensions més rellevants de la "ciutat orientadora" en termes de qualitat i innovació, eficiència i transferabilitat a d'altres contextos: governança i coordinació, accessibilitat i coneixement dels serveis, metodologies de provisió, mesures i perfils, objectius i necessitats, competències dels professionals, marc comú i estàndards de qualitat i avaluació de l'acompliment i l'eficiència.

Veure notícia original