Crida d'experiències d’orientació per al banc de pràctiques del projecte “Ciutats Orientadores”

Guiding Cities cerca experiències o projectes d'orientació, de lluita contra l'abandonament escolar prematur, que s'estiguin duent a terme des de l'àmbit municipal, per al banc de pràctiques del projecte europeu "Ciutats Orientadores".

La Diputació de Barcelona, a través de la Gerència de Serveis d'Educació, participa  en aquest projecte, aprovat en el marc del Programa Erasmus+ de la Comissió Europea i coordinat per DEP Institut amb la participació de socis de 4 països (Espanya, Grècia, Itàlia i Romania). L'objectiu del mateix és desenvolupar un model de ciutat orientadora i dissenyar eines de planificació estratègica i avaluació que contribueixin a millorar els serveis d'orientació i a reduir l'abandonament escolar prematur.

El projecte inclou diferents línies d'activitat, una de les quals és el disseny d'eines de planificació estratègica basades en pràctiques de referència. Per a la consideració d'experiències o projectes es prendran en consideració una sèrie de paràmetres definits al model de ciutat orientadora: governança i coordinació, accessibilitat, metodologies de provisió, mesures i perfils, objectius i necessitats, habilitats i competències professionals, marc comú i estàndards de qualitat així com avaluació de la implementació i eficàcia.

Les experiències d'interès que s'estiguin desenvolupant a municipis de la demarcació, ens ho poden fer saber omplint, abans del 30 d'agost, el formulari de recollida