Un nou recurs per a les famílies.

El Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha creat un nou web destinat a les famílies: "Família i escola. Junts per l'educació."

En aquest web hi trobem, entre altres, apartats referents a l'escolaritat (etapes educatives, formació per a famílies...), a l'educació en la família (amb recomanacions per edats sobre hàbits saludables i temps de família), etc.

Comptem, doncs, amb un nou recurs d'acompanyament a les famílies en el procés de criança i escolarització dels fills/es.

1
Etiquetes:
famílies i escola