Preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2018-2019

La RESOLUCIÓ ENS/791/2018, de 13 d'abril,  ha fet públic el procediment de preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2018-2019.

Als annexos que es detallen a continuació, s'estableix el calendari per al curs 2018-2019 i es regulen els aspectes específics dels ensenyaments que s'hi imparteixen:

  • Annex 1: Educació secundària obligatòria (ESO).
  • Annex 2: Batxillerat.
  • Annex 3: Cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior.
  • Annex 4: Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior i curs de preparació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior.
  • Annex 5: Ensenyaments d'idiomes.
  • Annex 6: Ensenyaments d'informàtica (Competic 3)

Podeu accedir al contingut íntegre de la Resolució en el següent enllaç: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7605/1671555.pdf