Convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019 del Programa #aquiproubullying

La RESOLUCIÓ ENS/793/2018, de 13 d'abril,  dona continuïtat al Programa d'innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció enfront de l'assetjament entre iguals obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2018-2019.

Destinataris: els centres educatius, tant públics com privats concertats, que compleixin els següents requisits:

 • a. Impartir ensenyaments obligatoris.
 • b. Complir, com a mínim, una de les següents condicions:
  • Dur a terme un projecte, programa o acció per fomentar la convivència i haver concretat les actuacions en la programació general anual de centre del curs 2017-2018.
  • Haver desenvolupat el protocol de prevenció, detecció i intervenció davant l'assetjament del Departament d'Ensenyament i haver concretat les actuacions en la programació general anual de centre del curs 2017-2018.
  • Participar en projectes de convivència d'àmbit comunitari i haver concretat en la programació general anual de centre del curs 2017-2018 les actuacions per dur-lo a terme.
 • c. Disposar d'una diagnosi de necessitats que justifiqui la participació del centre en el programa.
 • d. Concretar, d'acord amb els objectius generals del programa, els objectius específics que es volen aconseguir i que han de donar resposta a les necessitats detectades.
 • e. Comptar amb el suport de, com a mínim, el 70% dels membres del consell escolar.
 • f. No haver certificat anteriorment en cap altra convocatòria del mateix programa.

El termini de presentació de la sol·licitud del projecte i del compromís del claustre i del consell escolar comprèn des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC i fins al 24 de maig de 2018.

Podeu consultar la resta de requisits així com les obligacions i drets que genera la participació en aquest programa clicant el seguent enllaç del DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7605/1671541.pdf

Trobareu a la nostra Comunitat Virtual els antecedents de la convocatòria anterior clicant en aquests enllaços: 

http://compromesosambleducacio.diba.cat/news/2017/05/02/es-crea-programa-dinnovacio-pedagogica-aquiproubullying-de-prevencio-deteccio-interv

http://compromesosambleducacio.diba.cat/news/2017/06/26/samplia-termini-de-presentacio-de-sol-licitud-dadscripcio-al-programa-aquiproubullyi