Un Jutjat concedeix la raó al pare que prefereix escolaritzar la seva filla en un col·legi públic davant el col·legi religiós triat per la mare

Es concedeix judicialment la raó al pare que prefereix escolaritzar la seva filla en un col·legial públic front el col·legi religiós triat per la mare en considerar prevalent el dret fonamental a la llibertat religiosa i el dret a l'educació d'acord amb les conviccions morals, al·legat pel pare, davant d'altres interessos legítims, però que compten amb menor protecció jurídica (com per exemple que l'horari o la ubicació geogràfica del centre s'adaptin millor a la seva situació personal, al·legats per la mare).

Diu l'acte judicial:

"La decisió sobre la professió o no d'una creença religiosa, sobre l'educació religiosa o moral, així com sobre la guia de l'infant en l'exercici del dret a la llibertat de consciència i de la llibertat religiosa i de culte constitueix, sens dubte, una de les decisions de pàtria potestat. I les postures que puguin mantenir els dos progenitors resulten igualment respectables.

Com ha assenyalat la jurisprudència, no pot donar-se una solució generalitzada. Hi haurà d'analitzar-se ponderadament i de manera acurada cada cas. Per a això haurà d'acudir-als usos socials o familiars. O, si escau, al pacte hagut entre les parts o fins i tot a les pròpies valoracions que cada progenitor faci de la qüestió (actuacions de l'Audiència Provincial de Saragossa de 4 de novembre de 2008, i de l'Audiència Provincial de Burgos de 9 de febrer de 2017, entre altres)."

En el cas jutjat es dóna la raó al pare perquè va fonamentar la seva petició en un dret fonamental, a diferència de la mare que no ho va fer.

Aquest acte judicial ha estat dictat pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció Núm. 1 de Moncada, el 21 de juny de 2017, va ser ponent el Magistrat Joaquim Bosch i Grau en el Recurs: 1/2017, i ha estat llegida al Diari La Ley núm 9051, Secció Jurisprudència,  de 28 de setembre de 2017.