Creació i obertura de convocatòria del programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge

La RESOLUCIÓ ENS/2185/2017, de 13 de setembre, crea el programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge i obre convocatòria pública per a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part a partir del curs 2017-2018.

Aquest programa s'encabeix  dins els programes d'innovació pedagògica reconeguts per l'Ordre ENS/303/2015 de 21 de setembre,  que  trobareu al següent enllaç: http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=704108&language=ca_ES  I té com antecedents la iniciativa "mSchools" , present a les escoles catalanes des del curs 2013-2014, la qual té per objectius: promoure l'aprenentatge amb el suport de les tecnologies mòbils; potenciar la competència digital de l'alumnat i incentivar les vocacions cientifico - tecnològiques. 

En aquest sentit i de fet, el programa que es crea consta de dos projectes:

 1.  El projecte  “mSchools” impulsat per la Fundació Mobile World Capital Barcelona i que té els següents àmbits de participació:
 • a) Àmbit del Pensament Computacional (APP Education) que conté les següents propostes:
  • Mobilitzem la informàtica adreçada a l'alumnat de 4rt d'ESO en la matèria opcional d'informàtica.
  • Apliquem la tecnologia: adreçada a l'alumnat de 3r d'ESO.
  • I una proposta didàctica específica per a cicles formatius per a l'emprenedoria i creació d'Apps per a dispositius mòbils.
 • b)  Àmbit de la Georeferenciació,   que pot ser realitzat tant per alumnes de primària com de secundària. La plataforma per a la geolocalització dels elements a treballar és “Mobile History Map” que  es troba a aquesta adreça electrònica: http://mhm.mobileworldcapital.com/
 • c) Àmbit del' Edu_hack  adreçat a centres educatius en què el professorat participa en un procés de cocreació i disseny visual de propostes didàctiques que s'hauran d'aplicar a les aules. Aquest projecte està distribuït en vàries fases que es duen a terme al llarg de dos cursos escolars.
 •  
  • Una primera fase inicial en què professorat de diferents centres participen en una jornada de cocreació, on els participants, aplegats en grups heterogenis, plantegen propostes didàctiques obertes, transversals, innovadores i inclusives.
  • Una segona fase en què les propostes es refinen fins a dotar-les d'una estructura que permeti transferir-les a l'aula per implementar un pilotatge.
  • Finalment, una tercera fase en què s'implementen les propostes didàctiques en els centres educatius participants en la modalitat de pilotatge.
 1. Projecte “El Centre Digital”. És un projecte obert en què els centres educatius presenten una proposta d'aplicació de les tecnologies digitals en el seu centre educatiu.

Destinataris: centres educatius a Catalunya públics i privats concertats, que cursin ensenyaments d'educació primària i d'educació secundària (obligatòria i post-obligatòria). No podran participar els centres que amb anterioritat  hagin presentat un projecte del mateix àmbit en alguna altra convocatòria de programes d'innovació específics en tecnologia del Departament d'Ensenyament.

Durada: dos cursos escolars amb les fases de formació, elaboració de la proposta de projecte, implementació i avaluació del projecte.

Terminis: 

 • De presentació de les sol·licituds: des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC que ha tingut lloc el 19 de setembre de 2017 i fins el 30 de setembre de 2017.
 • De lliurament del projecte definitiu:  abans del 29 de desembre de 2017.

Certificació:

 • Per al professorat, la formació rebuda en el marc del programa “Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge” forma part del pla de formació permanent i, com a tal, certificable pel Departament d'Ensenyament. 
 • Pels centres educatius, la participació en el programa tindrà el reconeixement d'innovació pedagògica. 

Podeu accedir al contingut complert de la resolució en el següent enllaç del DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7457/1634746.pdf