S'ha fet pública la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció (PFI) el curs 2017-2018

La RESOLUCIÓ ENS/2093/2017, de 28 d’agost, ha aprovat  la publicació de la relació de centres educatius i establiments que ofereixen els programes de formació i inserció (PFI) el curs 2017-2018.

Els PFI van ser establerts per la Resolució ENS/1102/2014, de 21 de maig (http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=662763&language=ca_ES ) en tres modalitats:

  • Plans d'iniciació professional (PIP),
  • Plans de transició al treball (PTT), i
  • Programes de formació i aprenentatge professional. 

Mitjançant la Resolució ENS/713/2017, de 28 de març, es va obrir el procediment d'autorització i el de comunicació per impartir aquests programes en el curs que ara s'inicia. La resolució comentada resol aquest procediment. Podeu consultar-la al DOGC de 4 de setembre de 2017.

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7447/1633090.pdf

La relació complerta dels centres i dels programes aprovats no ha estat publicada en la citada resolució sinò que ha estat exposada al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya. La publicitat realitzada inclou: 

  • Els PIP organitzats en instituts del Departament d'Ensenyament, en centres educatius públics de titularitat diferent; i en centres educatius privats, i en establiments.
  • Els PTT organitzats pel Departament d'Ensenyament en col·laboració amb les administracions locals. 
  • Els Programes de Formació i Aprenentatge Professional 
  • I les sol·licituds denegades.

Trobareu aquesta relació en pdf accedint al següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=123255&idens=1