S'ha publicat la resolució de la concessió d’ajuts econòmics del Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”

La Diputació de Barcelona ha resolt la concessió d’ajuts econòmics en el marc del Catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”.

En la convocatòria d'enguany, s'han presentat 5.959 sol·licituds d'ajuts econòmics. 

Les actuacions subvencionades s'han d’executar en el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2017.

Podeu consultar la resolució al BOPB de 9 de maig de 2017 al portal BOPB, ordenada alfabèticament pel nom de l'ens local amb indicació de totes les actuacions i de l'import econòmic atorgat per cadascun dels òrgans de gestió de la Diputació, clicant al següent enllaç: https://bop.diba.cat/anuncis.asp?anunci=022017008244