Sentència que reconeix el dret a una educació laica

El Tribunal Superior de Justícia d'Aragó, Sala del Contenciós-administratiu, Secció 1a, ha reconegut el dret a una educació laica en sentència 60/2017 de 17 de febrer de 2017.

En el cas enjudiciat els pares havien sol·licitat col·legis públics del seu municipi com a primera i segona opció. En no existir places vacants  en aquests col·legis se'ls va adjudicar una plaça en un centre concertat catòlic.

Els pares van recórrer l'adjudicació i van perdre en primera instància judicial. Ara el  Tribunal estima el recurs d'apel·lació i els dóna la raó en base als següents arguments:

  • Els pares tenen dret  a educar els fills en una determinada convicció religiosa o moral, sense que la normativa autonòmica sobre processos d'admissió d'alumnes sigui un impediment. 
  • L'Administració ha de garantir l'accés a l'educació d'acord amb els drets fonamentals. La correcta escolarització passa per l'admissió en un col·legi no religiós. 
  • L'eventual conflicte entre mantenir un determinat nombre d'alumnes per aula i el dret d'uns pares a una educació no religiosa, ha de donar prioritat a l'exercici del dret fonamental. 


Llegit a Diariolaleydigital de 25 d'abril de 2017.