Calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya de l'any 2017 incloses les establertes per majors de 25 i 45 anys

La RESOLUCIÓ EMC/394/2017, d'1 de març, fa públic el calendari d'inscripció i realització de les proves d'accés a les universitats de Catalunya de l'any 2017.

Aquest calendari preveu les dates per realitzar la prova d'avaluació d'accés a la universitat:

A: De  batxillerat  i cicles formatius de grau superior 

B: I  per persones més grans de 25 i de 45 anys. Les dates establertes en aquest són les que segueixen:
 

  1. Per a més grans de 25 anys:
  • Fase general: 22 d'abril de 2017.
  • Fase específica: 29 d'abril de 2017.
  1.  Per a més grans de 45 anys:
  • Fase general: 22 d'abril de 2017.

Trobareu la resolució al portal DOGC: http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7322/1594606.pdf