Convocatòria de proves per a l'obtenció de determinats títols de tècnic/a de grau mitjà i de grau superior de CFP inicial de l'any 2016

Per RESOLUCIÓ ENS/1730/2016, de 8 de juliol, s'han convocat les proves per a l'obtenció dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior de determinats cicles formatius de formació professional inicial corresponents a l'any 2016. Concretament els que consten a l'annex 2 i que són els següents:

Cicles formatius de grau mitjà

  • 1. Tècnic/a en atenció a les persones en situació de dependència (LOE)
  • 2. Tècnic/a en cures auxiliars d'infermeria (LOGSE)
  • 3. Tècnic/a en emergències sanitàries (LOE)

Cicles formatius de grau superior

  • 1. Tècnic/a superior en educació infantil (LOE)
  • 2. Tècnic/a superior en integració social (LOE)

El període d'inscripció a les proves és:

  • Per al títol de tècnic/a en emergències sanitàries: des de les 9:00 h del 19 de setembre de 2016 fins a les 23:59 h del 23 de setembre de 2016.
  • Per a la resta de titulacions: des de les 9:00 h del 24 d'octubre de 2016 fins a les 23:59 h del 4 de novembre de 2016.

Trobareu els requisits de la convocatòria al següent enllaç del portal DOGC:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7163/1517421.pdf